Projektering

Följande tjänster erbjuds gällande projektering:

  • Bygglovshandlingar: all hjälp med att ta fram färdiga ritningar samt att fylla i bygglovsanmälan och skicka in den.
  • A-ritningar
  • K-ritningar (Konstruktionsritningar tar vi fram med hjälp av våra samarbetspartners)
  • 3D -ritning