Projektering

Följande tjänster erbjuds gällande projektering:

  • Bygglovshandlingar: all hjälp med att ta fram färdiga ritningar samt att fylla i bygglovsanmälan och skicka in den.
  • A-ritningar
  • K-ritningar
  • 3D -ritning

Längre fram kommer färdiga ritningar att läggas upp och kommer att kunna köpas. Dessa kommer även att kunna modifieras efter ert behov.