Övriga tjänster

DP Byggkonsult är även behjälplig med följande tjänster:

  • Projektledning/Arbetsledning
  • Ta fram offerter från byggföretag
  • Kalkyl