Om

DP Byggkonsult drivs och ägs av Damir Pavicic. Företaget har sitt säte i Ängelholm och utför uppdrag inom 10 mils radie.

Damir är utbildad byggingenjör och har ingenjörsexamen inom byggteknik. Utifrån den praktiska erfarenheten och de tekniska kunskaperna erbjuder DP Byggkonsult diverse konsulttjänster inom bygg till både privatpersoner och företag. Det kan handla om bygglovsritningar, projektering, överlåtelsebesiktning, kontrollansvar, energiberäkningar eller projektledning.

”Att bygga kan vara en ganska krånglig process. Från en idé till slutprodukt kan resan vara lång och där är många aspekter att ta hänsyn till. Där är lagkrav att förhålla sig till samtidigt som exempelvis utförande och kostnader måste fungera. Min målsättning är att kunna hjälpa en kund under hela denna process och uppnå bästa resultat när det gäller kvalitet, kostnad och tid” – Damir Pavicic