Kontrollansvarig

DP Byggkonsult är certifierad kontrollansvarig enl PBL.

En kontrollansvarig brukar oftast krävas vid bygglovspliktig byggnation som nyproduktion, större tillbyggnader eller vissa ändrigar på befintlig byggnad.

Den kontrollansvarige skall vara certifierad och utföra de uppgifter som omfattas av PBL kap.10

Mer om kontrollansvarig kan du läsa på boverkets hemsida.
​​​​​​​