Energiberäkning

Vid en bygglovsansökan behövs en energiberäkning som beskriver husets energianvändning.

DP Byggkonsult erbjuder energiberäkningar på din byggnad.

För att kunna ta fram energiberäkningarna behövs följande information:

  • Ritningar (plan, fasad, sektion). Gärna i DWG format
  • Situationsplan
  • Ort och fastighetsbeteckning
  • Information angående vilket värmesystem som skall användas
  • Information angående ventilationssystem
  • U-värden på byggnadsdelar