Nyheter

Projektering – skapa eller ändra

Är du den som går i hustankar och funderar på att bygga om ditt befintliga hus. Du kanske funderar på en tillbyggnad eller ett garage? […]

DP Byggkonsult- Kontrollansvarig i Ängelholm, Helsingborg, Höganäs och Båstad

DP Byggkonsult är certifierad kontrollansvarig och erbjuder denna tjänst i nordvästra Skåne (runt Ängelholm, Höganäs, Helsingborg och Båstad). Tjänsterna erbjuds vanligtvis till fast pris och offerten är kostnadsfri. Nedan kommer lite samlad information om när en kontrollansvarig behövs och omfattningen av dennes roll.

Vid de flesta typer av nyproduktion behövs en kontrollansvarig. En kontrollansvarig skall vara certifierad av någon som ackrediterats för detta ändamål, exempelvis KIWA eller RISE. För att uppnå kraven för att bli certifierad krävs arbetslivserfarenhet, utbildning, lämplighetsintyg samt dokumenterad kunskap om bygglagstiftningen.

Som kontrollansvarig bistår DP Byggkonsult med följande:

 • Biträda dig som byggherre med att upprätta förslag till en kontrollplan samt att identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter.
 • Deltar vid det tekniska samrådet
 • Se till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs. (Detta görs vanligtvis vid platsbesök)
 • Närvar vid myndighetsbesiktningar samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök
 • Upprätta ett utlåtande inför slutbesked.
 • Delta vid slutsamråd

Mer om vad en kontrollansvarig är och dennes uppgifter står i PBL kap.10

När behövs en kontrollansvarig:

Det kan variera från kommun till kommun när det kommer till exakt när en kontrollansvarig behövs. Byggnadsnämnden beslutar om det behövs en kontrollansvarig eller inte.

I Ängelholms kommun behövs vanligtvis en kontrollansvarig vid byggnation av:

 • En ny bostad eller lokal
 • En tillbyggnad innehållandes våtutrymme
 • En tillbyggnad som är större än 25 kvm
 • För alla fritidshus (även om de är mindre än 50kvm)
 • Takkupor som innefattar ingrepp på takstolar
 • En balkong
 • Stödmurar vid stora höjdskillnader eller högt tryck
 • Ny takkonstruktion
 • Skärmtak med större spännvidd än 5 meter
 • Ändring av en byggnad som berör byggnadens bärande delar med spännvidd på mer än 4 meter
 • Installation eller väsentlig ändring av hiss
 • Vid ändring och underhåll av byggnader med särskilt bevarandevärde
 • m.fl.

Källa: Ängelholms kommun

https://www.engelholm.se/bygga-bo-och-miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/tekniska-krav-kontroller-och-besked/nar-behovs-en-kontrollansvarig.html